“Atavatan Türkmenistan” uluslararası Dergisinin Yeni Projesi hayata geçiyor

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri Türkmen ve yabancı basında her sayısı haber olan “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin yeni sayısı Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25. Yılına özel olarak yayınlanacaktır. Yeni sayımızın çalışmaları son aşamada devam etmektedir.

Yeni sayımızın yayınlanması ile şu ana kadar toplam 100.000 adet dergiyi Türkmenistan’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde dağıtmış olacağız.  Şu ana kadar, Türkmenistan’ın Devlet Başkanının Türkiye, Kore, Avusturya, Almanya ziyaretleri vesilesiyle özel sayıları yayınlayan dergi ekibi, Haziran 2016 da  BM Genel Sekreterinin Türkmenistan ziyareti vesilesiyle de bir sayı yayınladı. BM özel sayımızın BM resmi twitter hesabından dünyaya duyurulurmuştur.

Dergi ekibimiz son olarak , www.atavatan-turkmenistan.com sitesini modern haber ajansına uygun olarak yeniden yapılandırdı. Yeni Projemiz, Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 25. Yılına bağış edilmiştir. Günlük haber ve analizlerin yayınlanacağı yeni sitemizde, derginin arşivini PDF ve e-dergi formatında okumana da imkân yaratıldı. Atavatan Türkmenistan uluslararası dergisi, Türkmen, Türk ve yabancı şirketlerin desteği ile yayınlanmakta olup, ücretsiz olarak dünya kamuoyuna servis edilmektedir. Bu vesileyle, Atavatan Türkmenistan’daki gelişmeleri dünyaya duyurmaya yardımcı olan, şirketlere ve onların değerli yöneticilerine teşekkürü borç biliriz. 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar