Atavatan Türkmenistan Dergisinin 11. Sayısı Yayınlandı

Türkmenistan’ın yurtdışı tanıtımına katkı sağlamak, Türkmenistan hakkında doğru bilgi sahibi olmak isteyenlere önemli bir kaynak niteliği taşıyan Atavatan Türkmenistan Dergisi ayrıca; Türkmenistan-Türkiye ve Türkmenistan’ın üçüncü ülke ve kuruluşlarla ilişkilerini derinlemesine analiz edip söz konusu çalışmalarını kaliteli yayınlarıyla dünya kamuoyunun beğenisine sunan Atavatan Türkmenistan dergisinin 11. Sayısı başarıyla yayınlandı. Bugüne kadar Türkiye’den Cumhurbaşkanı, Başbakan ve onlarca Bakanlığın desteğini alarak Türkiye’nin her sektörde ve kültürel tarihle alanda Türkmenistan politikasını yansıtan Atavatan Türkmenistan Dergisi ayrıca akademik, sivil toplum ve çok uluslu – uluslar üstü kurumların da desteğini hep yanında hissetti.

Bunun yanında Türk şirketlerinin Türkmenistan pazarında tanıtılması ve bu bağlamda en etkin şekilde çalışmaların en üst makamlarca duyurulması olanağı en uygun koşullarda Atavatan Türkmenistan Dergisi ile oluşturuldu. Başta buna destek çıkan Türkmenistan Devletine ve desteklerini esirgemeyen Türk Türkmen ve diğer firmalarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

Kutlanmakta olan Türkmenistan Sağlık Programı 20.yıl dönemi vesilesiyle kapak konusu olarak “Türkmenistan-Dünya Sağlık Örgütü” ilişkilerini seçen Atavatan Türkmenistan dergisi ekibi, son sayısında, sağlık, enerji, tarih, kültür, gibi konuları irdeleyen makaleleri yayınlamıştır. Bu sayıda Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı, Enerjiden Sorumlu Başkanı Sn. Maroş Sefçoviç’in Türkmenistan-AB enerji ilişkilerini analiz eden özel yazısı yayınlanmıştır. Dergimizin bu sayısında ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri – Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Sn. Erik Stewart ile yapılan söyleşi de yayınlanmıştır.  Dergimizin tüm sayılarını www.atavatan-turkmenistan.com sitesinden dijital ortamda okuyabilir ya da ücretsiz talep edebilirsiniz. (atavatan@atavatan-turkmenistan.com)

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

İlan ve Destek Veren Firmalar

Dergimizin son sayısına, Tepe Türkmen A.Ş, Türk Hava Yolları, Türkmen Hava Yolları, Coca Cola Botlers Türkmenistan, Halil Avcı şirketler Grubu – Tema Mühendislik, İlk İnşaat, Arifiye Fıdancılık, Rönesans ET, Nata Holding, BüroSeren Mobilya, Erege İnşaat, Baharlı Textile & Yarn Factory, Göçmaksan Makine, Mutlular Transport, Beta Transformer, Ruhabat Textile Complex ve Yimpaş AVM destek vermiştir.

Toplam 5000 adet basılan dergi Türkmenistan, Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde dağıtılmaktadır. Atavatan Türkmenistan dergisi şu ana kadar toplam 70.000 adetten fazla basılmıştır. İnternet sitemiz üzerinden binlerce kişi dergimizi dijital ortamda takip etmekte olup, Birleşmiş Milletlerin resmi twitter hesabından ve Türkmenistan Devlet medya organları aracılığı ile Atavtan Türkmenistan Dergisi tüm dünyaya duyurulmaktadır.

bilgi ve ilan için: atavatan@atavatan-turkmenistan.com

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar