ATAVATAN TÜRKMENİSTAN DERGİSİ VI. SAYISINI YAYINLIYOR

ATAVATAN TÜRKMENİSTAN DERGİSİ VI. SAYISINI YAYINLIYOR / ÖZEL BAYRAK BAYRAMI SAYISI

www.atavatan-turkmenistan.com  

Çalışmalarına kısa bir süre önce başlamasına rağmen, çok başarılı yayınlara imza atan “Atavatan Türkmenistan” Dergi Şubat 2015 tarihinde  (Türkmenistan’ın  Bayram Bayramı  VI. Özel Sayısı) yayınlamayı planlamaktadır. Derginin ilk beş sayısı Türkmen ve Türk medyasında geniş yankı bulmuş, ülke yöneticileri tarafından takdir görmüş ve geniş okur kitlesinin beğenisini kazanmıştır. Atavatan Türkmenistan dergisi toplamda Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkmenistan ve Türkiye’de 27500  adet derginin dağıtımını ücretsiz gerçekleştirmiştir. Türkmenisan’da Bakanlıklar, resmi devlet kuruluşları üniversiteler, oteller, Türkmenistan’ın en önemli toplantısı olan 3000 katılımlı Türkmenistan Yaşlılar Meclisi Maslahatı, Awaza Kültür Günleri, sergiler ve konferanslar olmak üzere Türkmenistan’da çok geniş bir okur kitlesine üçretsiz ulaştırılmaktadır.

Dergimizin ilk 5 sayısına makaleleri ve düşünceleri ile destek veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Adamları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının üst düzey temsilcileri arasında;

 • C. 11. Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah GÜL
 • TBMM Başkanı Sn. Cemil ÇİÇEK
 • C Başbakanı Sn. Prof. Dr. Ahmet DAVUTOÄžLU*
 • Türksoy Genel Sekreteri Sn. Düzen KASEİNOV
 • C Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekçi
 • C. Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Akif Çağatay Kılıç
 • C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner YILDIZ
 • C Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ
 • C. Ziraat Bakanı Sn. Mehdi EKER
 • TOBB Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOÄžLU
 • Türk Keneşi (Konseyi) Genel Sekreteri Büyükelçi Sn. Halil AKINCI
 • C Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Sn. İlker AYCI
 • TİKA Başkanı Dr. Serdar ÇAM
 • Türk-Türkmenistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Sn. Nevzat PAKDİL
 • C Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Eski Başkanı Sn.Kemal YURTNAÇ
 • İşadamları ile Özel Röportajlar: Rönesans Holding Başkanı: Sn. Dr. Erman ILICAK, Nata Holding Başkanı: Sn. Namık TANIK, Halil Avcı Şirketler Grubu Başkanı Sn. Halil AVCI

Dergi Yönetimi olarak, Atavatan Türkmenistan Dergisinin VI. sayısı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda, Dergimizin VI. sayısında çok önemli konuları ele alacağız, Türkmenistan – Türkiye ilişkilerinin her alanda daha da gelişmesi amacıyla özel konuları siz değerli okuyucularımız ile paylaşacağız.  Daha önceki sayılarda olduğu gibi, VI. sayımızda da çok değerli Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum liderlerinin özel görüşlerine yer vereceğiz.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

“Atavatan Türkmenistan” Dergisinin ilk 4 sayısı 5000 adet basılmış olup, 5. Sayıdan itibaren, daha çok okur kitlesine ulaşmak amacıyla 7500 adet basılması kararı alınmıştır. Atavatan Türkmenistan Derigisi  ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Dergimizin resmi sitesi www.atavatan-turkmenistan.com yayın hayatına başlamış olup, bugüne kadar yayınlanan tüm sayılar sitemize eklenmiştir. Şirket reklamları dahil derginin tüm sayfalarını dijital ortamda da okunabilmekte, derginin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanmıştır. Dergimiz her iki ülkede, en üst devlet yöneticilerine, parlamentolara, bakanlıklara, devlet idarelerine, şirketlere, medya kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, üniversite ve enstitülere, kütüphanelere dağıtımı yapılması itibariyle, firmalarımızın Türkmenistan’da ve Türkiye’de etkin bir şekilde tanıtılması için önemli bir mecra görevini üstlenmektedir. Ayrıca firmalarımız, bu destekleri karşılığında çok önemli bir sosyal projeyi de desteklemektedirler “Atavatan Türkmenistan” dergisinin kardeş ülkelerin, Türkmenistan ve Türkiye  arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi, “kemik kardeşlerin” birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olma özelliğini dikkate alarak, iki ülke ilişkilerin daha da gelişmesini önemseyen kurum ve kuruluşlardan aşağıda listesi verilen firmalarımız dergimizin ilk dört sayısına destek olmuşlardır.

Dergimize Destek Veren Firmalarımıza Teşekkür Ederiz.

DESTEK VEREN FİRMALARIMIZ
GÜLHAN & DEARSAN GEMİ*****
HALİL AVCI ŞİRKETLER GRUBU / TEMA MÜHENDİSLİK*****
DOGRY MASLAHAT HUKUK BÜROSU***** www.turkmenlawyer.com
AHAL TEKE DANIŞMANLIK***** www.turkiye-turkmenisan.com
TÜRK HAVA YOLLARI****
NATA HOLDİNG****
SCHNEIDER ELECTRIC****
COCO COLA TÜRKMENİSTAN***
RÖNESANS  TÜRKMEN**
DORCE PREFABRİK **
TÜRKMEN  – TÜRK BANKASI**
TEPE TÜRKMEN İNŞAAT
TURKUAZ MACHINERY
ARİFİYE FIDANCILIK
UMRAN STEEL PIPE
MERİDYEN FUARCILIK 
POLİMEKS İNSAAT
YELKEN YAHT CLUB OTEL
ERG İNSAAT
GAP İNŞAAT
TOTAL İNŞAAT
BELDA İNŞAAT
NORSEL INT.
İLK İNŞAAT
KOCA GROUP
NET ORGANİZATİON
MERDEM H.J (Türkmen firma)

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

 

**** Beş  sayıda da destek veren firmamız  *** dört Sayıya destek veren firmalarımız *** üç sayıya destek veren şirketler, ** iki sayıya da destek veren şirketlerimiz….

Yeni sayımızda tanıtımınıza yer verilmesini talep ediyorsanız lütfen reklam@atavatan-turkmenistan.com ile iletişime geçiniz.

Tel: 0212 550 6149

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar