Atavatan Türkmenistan Dergisi, Türkmenistan Basınında

Atavatan Türkmenistan Dergisi, Türkmenistan  Devlet Medyası ve Basınında Geniş Yer Aldı

Kısa zaman önce yayın hayatına başlayan ve özverili çalışmaları ile uluslararası alanda da adından söz ettirmeye başlayan Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi’nin özel Almanya sayısı, Türkmenistan basınında geniş yer aldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un Almanya’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti amacıyla özel bir sayısı yayınlanan Atavatan Türkmenistan, Türkmenistan’ın resmi haber ajansı olan Türkmen Devlet Haber Ajansı’na konu oldu.

Devlet Ajansı, Uluslararası Atavatan Türkmenistan dergisinin Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un Almanya ziyareti dolayısıyla özel sayı yayınladığını abonelerine ve okurlarına duyurdu. Ajansın konu aldığı haberde, uluslararası derginin asıl amacının Türkmenistan’da elde edilen kazanım ve başarıların tüm dünyaya duyurulması ve uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmelerin aktarılması olduğu belirtildi.

Ajansın resmi internet sitesinde yer alan haberde, dergide işlenen konular tüm detayları ile okurlara anlatılıyor. Uluslararası dergide yer alan Almanya’nın Türkmenistan nezdindeki Büyükelçisi Margret Uebber’in kaleme aldığı özel yazının yanı sıra Türkmenistan ile Almanya arasındaki siyasi, ekonomi, sağlık, hukuk, turizm, tarih ve diğer alanlardaki işbirliğini, Türkmenistan doğalgazının Avrupa’ya ulaştırılması ve enerji alanında yapılan çalışmaları, Almanya’nın GIZ kuruluşunun faaliyetlerini ve Türkmenistan’daki Marguş medeniyeti ile ilgili 2018 yılında Almanya’da düzenlenecek sergiyi anlatan yazı dizilerinin içeriği hakkında bilgiler verildi.

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Eriksen hemmeleri gorkuzdy, Russiýa ýeňildi

Ayrıca, ajansın haberinde, Türkmenistan’daki turizm olanakları, 2017 yılında yapılacak V. Asya Oyunları ile ilgili yazı dizilerinin de okurların beğenisini kazanacağı belirtiliyor.

Ajans, Türk – Türkmen ve yabancı yatırımcıların destekleriyle Türkmence ve İngilizce yayınlanmakta olan Atavatan Türkmenistan dergisinin zengin içeriğiyle Türkmenistan’ın dünyaya tanıtılmasında önemli görev üslendiğini yazdı. Derginin İngilizce yayınlanmasının ayrı bir önem arz ettiğinin altını çizen ajans, bununla Bağımsız ve Tarafsız Türkmenistan’daki her geçen gün yapılan dev kalkınma sürecini daha fazla okur kitlesine ulaştırmasına imkân sağladığını belirtti.

Bunun yanı sıra Atavatan Türkmenistan dergisinin özel sayısının Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Türkmenistan-Almanya İş Forumu’nun katılımcıları için paha biçilmez bir hediye teşkil ettiği de belirtildi.

Atavatan Türkmenistan Dergisi şu ana kadar 95.000 adet ücretsiz olarak dağıtılmış olup, 16 özel sayı yayınlanmıştır. Dergi şu ana kadar, Devlet ve Hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların yöneticileri yazılarıyla destek vermişlerdir. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin Resmi Twitter hesabından dünyaya duyurulan özel bir dergi niteliğindedir.

 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar