“Ata Watan Eserleri”: baýrakly makala ýaryşy dowam edýär

Mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň nobatdaky makala bäsleşigi dowam edýär. Bäsleşik www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde geçirilýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän bu döredijilik bäsleşigine “Sanly ulgamy” mowzugynda gyzykly hem-de has içgin makalalar toplumlary bilen gatnaşmaga giň mümkinçilik bar. Biziň döredijilik toparymyz … Continue reading “Ata Watan Eserleri”: baýrakly makala ýaryşy dowam edýär