SPORT

Ata, futbolçy, bombardir (köp gol geçiren)

Ezzeldin Bahader 75 ýaşynda. Ol ýakynda dünýäniň iň garry futbolçysy hökmünde taryha girer. Onuň alty sany agtygy eýýäm atasynyň üstünliklerine guwanýarlar. Atalary geçen hepdäniň şenbe güni “Seta Uktober” toparynyň düzüminde 75 ýaşynda tapawutlanmagy başardy. Bu topar Müsüriň 3-nji diwizionynda çykyş edýär. Ezzeldin şu ýylyň fewral aýynda bu topar bilen şertnama baglaşdy.

Ezzeldin Bahader iň garry futbolçy hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girmekçi. Ýöne ol eýýäm dünýäniň professional ligalarynyň arasynda iň garry bombardir (iň köp gol geçiren) hökmünde rekordy eýeledi. Mundan ozal bu rekord ýaponiýaly Kazuýosi Miura degişlidi. Ol 50 ýaşynda tapawutlanmagy başarypdy. Häzirlikçe dünýäniň iň garry futbolçysy hökmünde israýylly Isaak Haýik hasaplanýar. Ol geçen möwsümde 73 ýaşynda “Ironi Or Yehuda” toparynyň derwezebany bolup çykyp edipdi.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi