At-Mırat Filmi Sinemalarda

Türkmenistan'ın milli değerlerinden olan safkan Ahalteke atlarını anlatan At-Mırat filmi sinemalarda gösterime girdi. Dünyaca ünlü Ahalteke atlarının bütün özelliklerini anlatan ve 12 yaşındaki Merdan isimli çocuğun jokey olma hikayesini konu edinen bu film Milli Bahar Bayramı’nda sinemaseverler ile buluştu. Başkent Aşkabat’ta bulunan Aşkabat ve Türkmenistan sinema salonunda ve Mari vilayetindeki Kemine Devlet Dram Tiyatrosunda gösterime giren bu film, Türkmen televizyon kanallarında da gösterildi.

12 yaşındaki Merdan isimli çocuğun hikâyesinin anlatan filmde, dedesi olan seyis Çerkez ağa tarafından Merdan’ın Ahalteke atlarına olan ilgisinin arttığı ve ünlü bir jokey olma hevesine kapılması filmde konu edinilmiştir. Merdan’ın rüyası gerçek oluyor ve o katıldığı at yarışında birinciliği kazanıyor.  

Filmde Türkmenistan’da atçılık ile ilgili gelenek ve görenekler, bu sektörün geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar daha detaylı anlatılmaktadır.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

At-Mırat filmi, Oğuzhan Türkmenfilm Birliği tarafından çekildi. Yönetmen K.Annanov’un liderliğinde çekilen filmde birçok ünlü aktörler yer aldı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un 2007 senesinde iktidara gelmesiyle birlikte, Türkmenistan’da Atçılığın geliştirilmesi, kurumların güçlendirilmesi, yeni uluslararası standartlarda modern atçılık tesislerin inşa edilmesi, atçılık eğitimi alanındaki çalışmaların artırılması, atların genetiğinin korunması ve bilimsel konferansların organize edilmesi gibi birçok uluslararası organizasyonlara katılım artırılmış ve Türkmenistan’ın bu konuda etkin bir ülke olması sağlanmıştır.

Türkmenistan'ın milli değerlerinden olan Ahalteke atları için her yıl Nisan'ın son pazarı At Bayramı düzenleniyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. 
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar