Asyalı spor uzmanları Olimpiyat Köyünü inceledi

Eylül 2017’de Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bu oyunların tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu defa, Asyalı spor uzmanları Olimpiyat Köyünde ağırlandı. Toplantıyı, “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisi yakından takip etti.

Çin, Suudi Arabistan, Taipei ve Kazakistan’dan gelen uzmanlar, Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak 5 milyar dolar yatırım yapılarak, inşa edilen Olimpiyat Köyündeki spor tesislerini gezdi. Uzmanlar için spor tesislerinin birinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Oyunların operasyon işlerine organize etme hakkına sahip olan İngiliz Trivandi Chanzo Limited yetkilileri, Asyalı uzmanlara bilgi verdi.

Şirket yetkilileri, Eylül ayında 12 gün boyunca devam edecek 5.Asya Oyunları’na 62 ülkeden 5 binin üzerinde sporcunun katılacağını ve bu oyunların dev Olimpiyat Köyünde yapılacağını sunumlar ile anlattı. Olimpiyat Köyünün 3 etapta inşa edildiğini ve Mart ayında teslim edileceği kaydedildi.

Sine vizyon gösterileri ile anlatılan sunumlarda Nisan ayında sporun 3 dalında; kik boks, halter ve yüzme dallarında test turnuvaların düzenleneceğini ve Asya oyunları kapsamında kullanılacak spor tesislerinin kapasitesi ve hangi dallarda yarışmaların düzenleneceği hakkında bilgiler verildi.

Asya Oyunları kapsamındaki spor dallarının bazıları için eleme yarışlarının birkaç gün öncesinden başlayacağı, özellikle bunun futsal ve tenis dallarında yapılacağı belirtildi. Bu spor dallarındaki yarışların en uzun süren yarışlar olacağını ve 11 gün devam edeceğini ifade ettiler. Güreş dalındaki yarışlar 2 gxn sürerek, madalya sahipleri belli olacak. Bu yarışların 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

İngiliz şirketi yetkililer, sporun 3 dalındaki yarışların Olimpiyat Köyü dışında gerçekleştirileceğinin, bunlardan satranç, futzal ve atlı sporun şehirdeki diğer tesislerde yapılacağını belirtti.

Kısa süren tanıtım toplantısından sonra uzmanlar spor tesislerini gezdi. Olimpiyat Köyü projesi kapsamında inşa edilen monoray ile spor tesislerine hızlı bir şekilde ulaşma imkânı sağlandı. Asyalı uzmanlar, bu tren yolu ile tesisleri gezerek, bilgi aldı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar