“Asya Uluslararası Demiryolunun” ilk etabı tamamlandı

“Asya uluslararası demiryolu hattı” olarak adlandırılan “Türkmenistan-Afganistan-Tacikistan” hattının ilk etabı sonlandırıldı. Söz konusu projenin Türkmenistan topraklarındaki inşaat çalışmaları tamamlandı. Haziran 2013 yılında temeli atılan hattın Atamurat-İmamnazar (Türkmenistan)-Akina (Afganistan) hattı 88 kilometre uzunluğundadır. Bunun 85 kilometresi Türkmenistan’da, geri kalan 3 kilometresi ise Türkmenistan’ın sınırından Afganistan’a kadar uzanan ilk kilometrelerdir.

Afganistan’ın Akina mevkiinde düzenlenen tören ile demiryolu hattının son rayı döşendi. Törene, iki ülke Demiryolu Bakanlığı yetkilileri, Afgan tarafından çok sayıda temsilci katıldı. Afganistan Cumhurbaşkanı’nın BDT ülkelerinden sorumlu özel temsilcisi Şakir Kargar törende yaptığı açıklamasında, bölgenin ulaştırma altyapısının güçlendirilmesinin ekonomik işbirliğinin daha da artmasına imkân sağlayacağını ve bölgesel entegrasyonun güçlenmesine katkı yapacağını belirtti.

Afganistan Karayolu Bakanı Mahmud Baleg ise açıklamasında, Türkmen demiryolcuları ile yapılan işbirliği sonrasında ortaya çıkan muazzam bir proje ile bölgesel ve uluslararası ekonomik işbirliğinin daha da pekişeceğini ifade etti.

Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

Atamurat-İmamnazar-Akina demiryolu, Asya uluslararası demiryolunun ilk aşamasıdır. Bu proje ile Çin’e kadar uzanılması ve Asya-Pasifik bölgesinin büyük bir ivmeyle gelişen ülkeleri ile işbirliği yapılması hedefleniyor.

Atamurat-İmamnazar-Akina demiryolu projesi ile ilgili ilk anlaşma, 28 Mayıs 2011 tarihinde Türkmenistan ile Afganistan arasında imzalanmıştı. 20 Mart 2013 tarihinde Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan Devlet Başkanları’nın Zirvesi’nde bununla ilgili memoranduma imza atılmıştı. Bunun sonucunda aynı yılın 5 Haziran tarihinde 3 ülke Liderinin katılımıyla demiryol hattının temeli atılmıştı.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar