Asya Oyunları : Yüksek hızlı internet ve mobil TV imkânı

Türkmenistan’da bu sene Eylül ayında düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları için geniş kapsamlı hazırlıklar devam ediyor. Asya Oyunları’nın konuklarına yüksek hızlı internet ve mobil TV imkânı sağlanacak. Türkmenistan ‘TürkmenAlem 52ºE’ uydusuyla Asya Oyunlarını canlı yayınlayacak ve mobil TV aracılığıyla izlenme imkânına sahip olunacak. 

Olimpiyat Köyünde ve Aşkabat’ın diğer bölgelerinde istikrarlı cep telefonu hizmetinin sağlanması için 2G ve 3G destekli 90 baz istasyonu kurulacak. Ayrıca, bunun yanı sıra 4G sisteminin de genişletilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. 40 baz istasyonu Asya Oyunları’nın konuklarına hizmet verecek ve konuklar rahatlıkla internet ve mobil TV imkanından istifade edebilecek.

Ayrıca, Türkmenistan Altın Asır cep telefonu operatörü spor yarışına katılacak ülkelerin operatörleri ile anlaşma imzaladı ve Rouming hizmetini de sağlayacak.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Hâlihazırda, Türkmenistan’da yaygın olan Altın Asır operatörünün abone sayısı 5 milyonu buldu. 2007 yılında bu operatörün hizmetinden 35 bin insan faydalanırken, bugünkü günde bu sayı 5 milyona ulaştı. 198 bin kişi mobil internet imkânından faydalanıyor.

Geçen sene operatör tarafından 160 baz istasyonu kuruldu. Kırsal kesimlerdeki insanlarında cep telefonu hizmetinden faydalanması için çalışmalar sürüyor. Ahal vilayetinin köylerinde 40 baz istasyonu kuruldu. Yine 60 baz istasyonun diğer vilayetlerde kurulması hedefleniyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan  Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar