Asya Oyunları tanıtımında Facebook ve Twitterden yararlanılacak

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, diğer kamu kurumları ile birlikte Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunlarının tanıtımını yapacak. Bunun için bir program hazırlandı. Dünya basınında, televizyonlarda ve diplomatik çevrelerde Asya oyunlarının anlatılması ve tanıtımının yapılması için seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda dünyaca ünlü Euronews, CCTV, Rossiya-24 gibi haber kanalları ile işbirliği yapılacak. Bu kanallarda özel röportajlar, programlar ve tanıtım reklamları yayınlanacak.

Bunun yanı sıra ulusal internet sitelerinde aktif haber paylaşımı yapılacak. Bu konuda Uluslararası Spor Federasyonları, diğer ülkelerin ulusal olimpiyat komiteleri ile işbirliği yapılacak. Youtube, Facebook, twitter, instagram gibi sosyal paylaşım ağlarının hizmetlerinden de aktif olarak istifade edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Asya Oyunları’nı tanıtmak amacıyla Eylül ayına kadar diğer ülkelerde yapılacak dev spor organizasyonluklarında tanıtım programları düzenlenecek. Şubat ayında Japonya’nın Sapporo kentinde Asya Kış Oyunları, Kazakistan’ın Almatı kentinde Ocak-Şubat aylarında Dünya Kış Üniversite Oyunları, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Temmuz ayında İslam Spor Oyunları gerçekleştirilecek. Bu dev spor organizasyonları kapsamında Aşkabat’taki 5.Asya Oyunları’na ilişkin tanıtım etkinlikleri yapılacak.

Okap bilersiňiz  BMG-niň Aşgabatda yene bir wekilhanasy açyldy

Ayrıca, Birleşmiş Milletler’ in New York ve Cenevre ofislerinde tanırım töreni ve fuarlar gerçekleştirilecek.

Bunlardan başka da, Türkmenistan’da ve yurtdışında uluslararası konferanslar, medya forumlar, tanıtım toplantıları yapılacak. Asya Oyunları ile ilgili uluslararası dergilerde özel sayılar hazırlanacak.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar