Asya Oyunları ile ilgili Basın Toplantısı yapıldı

Bugün Türkmenistan Spor ve Turizm Enstitüsünde Asya oyunları ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Asya Oyunları İcra Komitesi ve Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinema Komitesinin ortaklaşa düzenlediği Basın Toplantısında Asya oyunlarına yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verildi. Basın Toplantısı başlamadan önce Sporla ilgili sergi gösterildi. “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin çeşitli sayılarının da sergilendiği sergide, spor alanındaki yapılan işlemler ve ulaşılan seviyeler gösterildi.

Basın Toplantısı Türkmenistan Spor ve Turizm Enstitüsü Rektörünün açılış konuşması ile başladı. Sn. Rektör, basın toplantısının kendi yönettiği Enstitüsünde yapılmasından dolayı memnuniyetini ifade ederek, Enstitünün Asya Oyunlarına hazırlık konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.  Enstitü öğrencileri, uluslararası spor yarışlarında başarı kazanırken, çok sayıda öğrenci Asya oyunlarında gönüllü olarak hizmet verecektir. Daha sonra söz alan, Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinema Komitesinin Başkan yardımcısı Sn. Annasahet Kakayev VTR destekli sunum gerçekleştirdi.  Sn. Kakayevin belirttiğine göre, Türkmen Televizyon, Radyo ve Sinema Komitesi, Asya oyunlarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı için büyük işler gerçekleştirmektedir. Yakında, Malezya’da gerçekleşen AIPS Asia Kongresi buna örnek verilebilir. Bu Kongrede, Türkmenistan heyeti sunum yapmış, Asya oyunlarının tanıtıldığı sergi düzenlemişti. Atavatan Türkmenistan dergisinin çeşitli sayıların aralarında bulunduğu çok sayıda Asya oyunlarına ilişkin tanıtım dosyalarının ve materyalin sergilendiği Kuala Lumpur’daki sergi çok sayıda uluslararası spor yazarının ilgisini çekmişti. Sn. Kakayev’in basın toplantısında gösterdiği VTR’de bunlarla ilgili bilgi verilmektedir. Asya oyunlarının canlı yayın ihale sonucunun yakında açıklanmasını beklendiğini belirten, Sn. Kakayev, Asya oyunları hakkında, Türkmenfilm tarafından kısa film, belgesel ve çizgi film hazırlıklarının yapıldığını ifade etti.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Daha sonra, Asya oyunları Operasyon İşleri müdürü Mike Rite söz aldı ve Asya oyunların başarılı bir şekilde geçirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basın toplantısında ayrıca, İcra komitesi yetkilileri, Spor Komitesi yetkilisi, Spor ve Turizm Enstitüsü öğretim üyesi de birer konuşma gerçekleştirdi.  Asya oyunları 17-27 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olup, günümüzde, Asya oyunlarına hazırlıklar büyük hızla devam etmektedir.

Basın toplantısında daha sonra soru –cevap kısmına geçildi.  Atavatan Türkmenistan Haber Ajansının (ATHA) verdiği Asya toplantısının tanıtımı için planlanan popüler bir etkinlik olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplandıran Sn. Kakayev, 7 Nisan 2017 tarihinde Avaza ’da Asya oyunlarının tanıtımı için uluslararası bir etkinliğin düzenleneceğini, etkinlik kapsamında bazı yabancı yıldızların konser vereceğini belirtti.  Basın toplantısının belirli periyotlarda yapılması planlanmaktadır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA) 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar