Asya 1. Ju Jitsu Şampiyonasında açılış töreni gerçekleşti

Başkent Aşkabat önemli bir spor yarışına ev sahipliği yapıyor. Gelecek sene 5. Asya oyunlarını gerçekleştirmeye hazırlanan Başkent Aşkabat’ta deneme yarışları devamlı yapılmaktadır.  Bu kapsamda bugünlerde devam etmekte olan Asya 1. Ju Jitsu Şampiyonası da hem Asya oyunlarına hazırlık anlamında güzel bir tecrübe olurken, Asya’da Ju Jitsu alanında Şampiyonanın bundan sonra da geçirilmesine başlangıç olmaktadır.

 

Bugün saat 16:00’da Asya 1. Ju Jitsu Şampiyonasının açılış töreni gerçekleşti ve açılış töreninden sonra yarışın ilk şampiyonları belli olmaya başladı. Karşılıklı Savaş Sanatı Grubunda gerçekleştirilen açılış törenine, Uluslararası Ju Jitsu Federasyonun başkanı Panagiotis Theodoropoulos , Asya Ju Jitsu Federasyonu yetkilileri, Türkmen devlet yetkileri, yabancı misyon şefleri, uluslararası akredite gazeteciler, yerli ve yabancı spor severler katıldı.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Uluslararası Ju Jitsu Federasyonun başkanı Panagiotis Theodoropoulos başkent Aşkabat’ta böyle önemli yarışın gerçekleştirilmesi için desteklerini esirgemeyen Türkmen Liderine teşekkür etti ve bu yarışa önemli sporcuların katılmakta olduğunu beyan etti. Açılış konuşmalarının ardından Türkmen sanatçıları görsel şovlar ile sunum yaptılar. Türkmen Milli Küştepdi Dansı, izleyenleri coşturdu.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar