TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Astrahan-Türkmenbaşy ugry boýunça adaty uçar gatnawlaryny açmak teklip edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow “Hazar — dostluk deňzi” motoýörişiniň kerwenine ýolbaşçylyk edip ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi.

TASS-yň habar bermegine görä, Igor Babuşkin Türkmenistanyň Prezidentine Astaran bilen Türkmenbaşy şäherleriniň arasynda yzygiderli awiagatnawlary açmak mümkinçiligine seretmegi teklip etdi.

– “Hazar — dostluk deňzi” motoýörişiniň çäklerinde Aşgabatda şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen Astrahan oblastynyň gubernatorynyň arasynda duşuşyk geçirildi. Igor Babuşkin Türkmenistanyň Prezidentine ýakyn wagtda Astrahanda “Beýik Pýotr” kruiz gämisiniň suwa goýberiljekdigi barada habar berdi. Ol Hazar deňzinde hereket etmek üçin guruldy. Gubernator “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Astrahan-Türkmenbaşy ugyr boýunça adaty uçar gatnawlaryny açmak mümkinçiligini seretmegi teklip etdi – diýlip, metbugat beýanatynda bellenilýär.

Duşuşygyň çäklerinde ynsanperwer ugrundaky gatnaşyklar hem ara alnyp maslahatlaşyldy. Astrahanda Türkmenistandan 1 müňden gowrak talyp bilim alýar. Bu sebit geljekde-de Hazarýaka sebiti döwletleriniň hünärmenlerini taýýarlamak işine uly gyzyklanma bildirýär.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle