TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Aspirantura: Türkmenistanyň Döwlet Energetika instituty

  TÜRKMENISTANYŇ ENERGETIKA MINISTRLIGI

           Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty

2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça aspirantura kabul etmegi yglan edýär:

05.14.08 — Energiýanyňgaýtadan dikeldilýän görnüşleriniňesasyndaky

energogurnawlar — 3 ýer

Salgysy: Mary welaýaty, Mary şäheri, Baýram han köçesi, 62.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 5-75-17, 5-75-02

Ýene-de okaň

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

Teswirle