Aşkabat’taki Uluslararası Atçılık Fuarı’na yoğun ilgi

At Bayramı dolayısıyla gerçekleşen etkinlikler sırasında Aşkabat’taki Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fuar Merkezi’nde Uluslararası Atçılık Fuarı ve Konferansı başladı. Söz konusu uluslararası etkinliğe, 30 ülkeden çok sayıda şirket katıldı. Fuar 28 Nisan tarihine kadar devam edecek.

"Türkmen At Yetiştiriciliği ve Dünya Atçılık Sanatı" konulu Uluslararası Bilim Konferansı ve fuarına Türkiye başta olmak üzere Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, BAE, Arjantin, Uruguay gibi birçok ülkeden atçılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar stant açtı. Ev sahibi olan Türkmenistan’da uluslararası fuarda çok sayıda stantla yer aldı.

Türkmenistan'ın bütün üst düzey devlet yetkililerinin hazır bulunduğu fuara, Uluslararası Ahalteke Atçılık Birliği'nin toplantısı için gelen konuklar, Aşkabat'taki yabancı misyon şefleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Resmi heyet, fuara gelen bütün şirketler ile tek tek ilgilendi.

Fuar kapsamında atçılık, atlı spor alanında faaliyet gösteren firmalar ürünleri ve çalışmalarını sergileri. Söz konusu etkinlik, atçılık sektöründe uluslararası işbirliğinin arttırılmasına imkân sağlıyor.

Dünyada At Bayramı sadece Türkmenistan'da kutlanıyor. 1992 yılından beri her nisan ayının son Pazar günü ülkede büyük bir hazırlık yapılıyor. Başkent Aşkabat’ta, Ahalteke atları ile ilgili olarak fuar ve sergi, güzellik yarışmaları düzenleniyor.

Türkmenistan'da At Bayramı törenleri Pazar gününe kadar devam edecek. 29 Nisan tarihinde Devlet Başkanlığı Ahal Teke Atçılık Kompleksi'nde 'Türkmen atları güzellik yarışması' düzenlenecek. Yarışmada, 2017 yılının en güzel atı seçilecek. Pazar günü ise hipodromlarda at yarışları olacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar