Aşkabat’ta Birleşmiş Milletler yeni ofis binası açıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki-moon, Aşkabat’ta bulunan BM temsilciliğinin yeni ofis binasının açılış törenine katıldı.  

Açılış törenine, hükümet üyeleri, Türkmenistan’daki uluslararası örgüt temsilcileri, Aşkabat’taki global ulaştırma konferansının katılımcıları iştirak etti.

BM Türkmenistan Daimi Temsilcisi Jasinta Barrins, Genel Sekreter Ban ki-moon’a Türkmenistan’daki yabancı temsilciliklerin başkanları ile tanıştırdı. Daha sonra ofis binasının önündeki meydanda Türkmenistan ile BM bayrağı göndere çekildi.

Törende konuşan Sayın Devlet Başkanı, BM’nin Aşkabat temsilciliğinin yeni binasının ikili işbirliğinin geliştirilmesinde yeni etabın başlangıcı olacağını ifade etti. Türkmen Lider, BM ile Türkmenistan’ın ileri sürdüğü uluslararası girişimler kapsamında ortak projelerin hayata geçirildiğini ve sözkonusu projelerin barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasına hizmet ettiğini kaydetti.

Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmen Lider, gelecekte de saygın uluslararası örgütler, özellikle BM ile işbirliğinin devam ettirilmesine önem vereceklerini belirtti.

Daha sonra Türkmenistan Devlet Başkanı ve BM Genel Sekreteri açılış kurdelesini keserek, binanın açılışını gerçekleştirdi. Resmi heyet, ofis binasında BM çalışanları için hazırlanan odalardaki imkanlar ile tanıştı. BM binasında çeşitli görüşmelerin yapılması için bütün imkanların oluşturulduğu kaydedildi.

Tören sonrasında Sayın Devlet Başkanı, Türkmenistan Hükümeti adına BM Aşkabat Temsilcisine otomobil hediye etti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar