Aşkabat’ta Belarus Büyükelçiliği törenle açıldı

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Aşkabat’ta resmi ziyarette bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Büyükelçiliği’nin yeni binasının açılış törenine katıldı.

Liderler açılış kurdelesini keserek, büyükelçilik binasını açtı. Sözkonusu büyükelçilik binasının açılması iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde sürdürüldüğünün bir göstergesi olduğu açıklandı. Törende konuşan konuk Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkmenistan ile olan yakın münasebetlerine değer verdiklerini ve bir yıl önce Belarus’un başkenti Minsk kentinde Türkmenistan’ın Büyükelçiliğinin açıldığını ifade etti.

Açılış törenine, iki ülke hükümet üyeleri, Türkmenistan’daki yabancı büyükelçiler ve diğer misafirler katıldı. Çocuk folklor ekipleri gösteriler sundu. Belarus’un Aşkabat Büyükelçisi Oleg Tabanyuhov, Devlet Başkanlarına büyükelçilik binası hakkında bilgi verdi. Daha sonra Liderler büyükelçilik binasında ağaç diktiler.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Belarus ile Türkmenistan karşılıklı olarak başkent şehirlerde 2011 yılında imzalanan hükümetlerarası anlaşma çerçevesinde büyükelçilik binalarının inşa edilmesi için arsa verdi.  Belarus tarafında Aşkabat’ın güney kısmında 0,73 hektar alan tahsis edildi. Bu alanda büyükelçilik kompleksi inşa edildi. Büyükelçilik binası 2 katlı ana binadan, elçilik personeli için 8 daireli konut, garaj ve diğer tesislerden oluşuyor. 

Büyükelçilik binasının projesi, Minsk'te Türkmenistan Büyükelçiliği binasının da projesini hazırlanan tanınmış Türk Rönesans İnşaat şirketi tarafından hazırlandı ve Belarus şirketi tarafından inşa edilmiştir. Büyükelçilik binasının dış cephesi mermer ile kaplanmıştır. Başkent Aşkabat beyaz mermerli Guinnes Rekorlar Kitabına girmişti.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar