Aşkabatlılar, Inspiring Ashgabat Projesiyle Spora Doyacak

 Bu sene Eylül ayında Türkmenistan’da Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları düzenlenecek. Asya Oyunları öncesinde Olimpiyat Köyünde test yarışları düzenlenmektedir. Bugüne kadar 6 spor dalında test yarışları gerçekleştirilmişti.

Şimdi 22-30 Nisan tarihlerinde Inspiring Ashgabat – İlham Veren Aşkabat projesi kapsamında 3 spor dalında test yarışları yapılacak. 8-9 gün içerisinde Asya Halter Şampiyonası, Asya Kickboks Şampiyonası ve kısa mesafeli Uluslararası Yüzme turnuvası düzenlenecek.

5.Asya Oyunları İcra Komitesi Başkanı Dayanç Gulgeldiyev yaptığı açıklamasında, Asya seviyesinde 2 şampiyonanın düzenlenmesinin Aşkabat’ın spor statüsünü perçinleştireceğini ve bu turnuvaların Eylül ayında Asya Oyunları öncesindeki hazırlık çalışmalarının önemli bir etabını oluşturacağını ifade etti. 

23-29 Nisan tarihlerinde Asya Halter Şampiyonası düzenlenecek. Turnuvada 144 madalya için sporcular yarışacak. Asya bölgesindeki sporcular bu spor dalında iddialı. 2016 Rio Olimpiyatları’nda Asyalı sporcular 31 madalya kazanmıştı.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

26-30 Nisan tarihlerinde Asya Kickboks Şampiyonası gerçekleştirilecek. 5 günlük turnuvaya 20 ülkeden sporcu katılacak ve 345 madalya için ter dökecek. 

26-27 Nisan tarihlerinde ise Uluslararası Yüzme turnuvası yapılacak. Kısa mesafedeki yüzme yarışına Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, İran ve Afganistan’dan sporcular katılacak.

5.Asya Kapalı Oyunları İcra Komitesi Operasyon Direktörü Mick Wright bu test yarışmaları Asya Oyunları için önemli bir imaj oluşturduğunu ifade etti.

Inspiring Ashgabat – İlham Veren Aşkabat projesi, Aşkabatlılara ve misafirlere Olimpiyat Köyü ile tanışmaya imkân verecek.

Biletler bedava olacak

Test oyunlarının biletleri bedava temin edilebilecek.  Biletleri 7 Nisan tarihinden Berkarar AVM’de Garaşsızlığın 15 yıllığı Ticaret Merkezinde ve Aşkabat Parkında temin etmem mümkün.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar