Aşkabat’ın Elektrik Enerji Güvenliği Artırıldı

 

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın enerji temininin güvenilirliğini arttırma projesi hayata geçirildi. Son yıllarda büyük bir ivme kazanarak hızla kalkınan Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta elektrik kesintisi yaşanmayacak, şehir halkına ve bölgedeki bütün tesislere elektrik düzenli bir şekilde sağlanacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un katılımıyla Aşkabat’ın enerji temininin güvenirliğini arttırma projesi kapsamında inşa edilen tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Türkmenistan Enerji Bakanlığı’na bağlı Aşkabatenergo kurumunun Paytagt kontrol merkezi açıldı.

İki katlı merkezin ilk katında dev ekran yerleştirerek, buradan Aşkabat şehrinin bütün enerji sistemi kontrol edilecek. Şehirdeki bütün trafolardaki elektrik akışı merkezden kontrol etme imkanı sağlandı. 

Açılış töreninde konuşan Sayın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın sanayi ülkesine dönüştürme yolunda dev atılımların yapıldığını kaydederek, bu açılışını yaptıkları projenin de bu yöndeki çalışmaların bir parçasını oluşturduğunu kaydetti. Sayın Devlet Başkanı, Türkmenistan’da elektrik enerji temininin istikrarlı bir şekilde sağlanması için ciddi yatırımların yapıldığını, ülke genelinde birçok gaz türbinli elektrik santrallerin inşa edildiğini ve önümüzdeki yıllarda da yenilerinin yapılacağını söyledi.

Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy

Aşkabat şehrinin enerji temini güvenirliğinin arttırılması projesi 3 fazda gerçekleştiriliyor. Söz konusu proje kapsamında onlarca trafo inşa edildi. 5 adet 220 kV, 22 adet 110 kV, 29 adet 35 kV, 140 adet 10 kV gücündeki trafo istasyonları inşa ediliyor. Bunun yanı sıra yeni elektrik hatları çekildi.

Aşkabat Şehri Enerji Temininin Güvenilirliğini Arttırma Projesinin ana hedefleri Aşkabat şehrinin güç dağıtımının güvenilirliğini ve kapasitesini artırmak, en çağdaş ve kaliteli mühendislik uygulamaları ile Aşkabat şehrinin enerji altyapı kalitesini artırmak, Türkmen mimarisine uyumlu, çevre dostu üst yapıyı oluşturmak, çevre dostu, insan güvenliğini gözeten, çevre ve insan sağlığını maksimum derecede koruyan bir çalışma ortamı sunmaktır. ​

Sayın Devlet Başkanı bu açılıştan sonra Türkmenistan’ın en eski ortaklarından olan ABD’nin dünyaca ünlü General Electric şirketinin ofis binası ve eğitim merkezi açıldı. Söz konusu şirketin ürettiği doğalgaz türbinleri Türkmenistan’daki elektrik santrallerinde kullanılıyor.  

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar