Aşkabat Yeni Konutları ile Daha da Büyüyecek

Türkmenistan’ın mermer başkenti Aşkabat’ta yeni konutlar hizmete açılmaya hazırlanıyor. Ülkenin başkenti Aşkabat yeniden doğuyor. Bir taraftan şehrin ulaşım altyapısı modernleşirken, diğer taraftan inşası hızla devam eden konutlar ile şehir adeta güzelleşiyor. Karakum çölü ile Köpetdağ dağının arasındaki dev bir megapolis kent kuruluyor.

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un çabalarıyla Aşkabat dünyanın en güzel kentlerinin birine dönüşüyor.

***

Aşkabat’ın güneydoğu kısmında Parahat 7/4 ve Parahat 7/5 siteleri yükseliyor. Yerli firmalar bu bölgede 10 tane çok katlı binaları inşa ettiler. Bu konutların 4’ü 54 daireli, 6’sı 36 daireli. Bunun yanı sıra bu bölgede 600 öğrenci kapasiteli okul ve 2 kreş hizmete açılacak.

Bu sene itibariyle Parahat 7 sitesinde çok sayıda konut inşa edildi ve binlerce aile yeni evlerine kavuştu. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’ne üye inşaat firmaları bu sitede 60 tane 9 katlı konut, 4 tane 2 bin 400 öğrenci için okul, 160 çocuk kapasiteli 8 kreş inşa etmektedirler. 

Parahat 7/3 sitesinde halihazırda 27 tane konut, 600 öğrenci kapasiteli okul, 160 çocuk kapasiteli kreş, 2 ticaret merkezi ve otopark inşası devam etmektedir.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Bunun yanı sıra Aşkabat’ın güneybatısında Aşkabat’ın inşasının 15.etabı kapsamında çok katlı modern binalar inşa edilirken, Çoganlı, Köşi ve Ruhabat ilçelerinde de konutlar inşa edilmektedir.

***

Aşkabat’ın Ruhabat ilçesindeki Taze Zaman köyünde 384 konut, 600 öğrenci kapasiteli okul ve 2 tane 160 çocuk kapasiteli kreş hizmete açılacak. Bütün binalar uluslararası standartlarda inşa edilmiştir.

Taze Zaman köyünde 257 hektar alanda 1 ve 2 katlı konutların 1 536 konut inşa edilecektir. Bunun yanı sıra 4 kreş, 1200 öğrenci için okullar, 2 sağlık evi ve diğer yardımcı tesisler kurulacak.

***

Bunun yanı sıra Aşkabat’ın ulaşım altyapısı tamamen yenileniyor. Ulaşım alanında Türk Nata şirketinin çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çalışma kapsamında şehrin 12 ana caddesinde çalışmalar bitiş aşamasına geldi. Bunlardan başka da, yeraltı ve üst geçitler inşa edilmiştir.

Aşkabat sakinlerinin arabalarını park edeceği modern otoparkların inşası da devam etmektedir. Bugüne kadar çok sayıda otopark hizmete açıldı ve yeni projelerde de bitiş aşamasına gelindi.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar