Aşkabat Bildirisi “Multimodal İpek Yolunun Gerçekleşmesini Hızlandıracak

Türkmenistan’ın girişimiyle Birleşmiş Milletler tarafından başkent Aşkabat’ta düzenlenen 1.Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı ile ilgili Aşkabat Bildirisi yayınlandı. Ulaştırma sektöründeki işbirliğinin güçlendirecek ve bundna sonra bu alanda atılacak adımlara yeni bir ivme kazandıracak Aşkabat Bildirisi bu alandaki süreci başlatmış oldu.

Avrasya bölgesinde stratejik konuma sahip olan Türkmenistan, dünya genelinde ulaştırma sektöründeki dev projelere imza atılması için Aşkabat sürecini başlatmış oldu. Türkmenistan Hükümeti’nin kendisi de bu alanda tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması ve bunun multimodal olarak geliştirilmesi için yoğun çaba harcıyor. İpek Yolu, eskiden sadece karayolu ile devam ettiyse, bundan böyle demiryolu, havayolları ve deniz yolları ile devam edecek.

Aşkabat’ta düzenlenen global konferans kapsamında kabul edilen Aşkabat Bildirisi 32 maddeden oluşmuştur. Bildirinin ilk maddesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin sürdürülebilir kalkınmanın devam ettirilmesi ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin güçlendirilmesi için 26-27 Kasım 2016 tarihinde Aşkabat’ta ilk defa küresel anlamda ulaştırma konferansının yapılması yönünde önemli karar aldığı belirtilmektedir.

BM Genel Kurulu’nun desteğiyle ve Türkmenistan’ın girişimiyle düzenlenen bu konferansın örgüte üye ülkeler tarafından desteklendiği bildiride belirtilmektedir.   

Konferansa dünyanın siyasi ve ekonomi dünyasından üst düzey yetkililerin katıldığını ve konferans kapsamında çok sayıda ikili görüşmeler yapılarak, bu görüşmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda ulaştırma sektöründeki işbirliğinin katkıları doğrultusunda fikir teatisinde bulunulduğu ifade edilmiştir.

Okap bilersiňiz  Owganystan boýunça türkmen-ýapon maslahatlaşmalary geçirildi

Ayrıca, konferans kapsamında ulaştırma araçlarının her türlüsü otomobil, demiryolu, hava, feribot ve deniz araçları ile yapılacak işbirliği alanlarının değerlendirildiği ve gelişmekte olan ülkelerin, denize kıyısı olmayan ülkelerin ve küçük ada devletlerinin bu alandaki sorunlarının ele alındığı bildirildi.

Ayrıca, sürdürülebilir ulaşımın insanların iş yerlerine, okullara, sağlık ocaklarına erişmesine, malların dolaşımına imkan sağladığı için taraflar bu alandaki işbirliğinin önemli olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Öte yandan, ulaşımın turizm ve ticaretin kalkınmasına önemli katkı sağladığı, ülkelerin gelirlerinin artmasına olumlu etkilerinin olduğu da göz ardı edilmedi.

Aşkabat Bildirisinde ulaştırma sektöründeki güvenlik konusuna da dikkat çekildi. Her sene kaza sonucunda 1,25 milyon insan öldüğü ve 20 ila 50 milyon arasında insanın çeşitli düzeyde yaralandığı belirtildi.

Sonuç olarak, konferansa katılanlar Türkmenistan Devlet Başkanı’na, Hükümetine, halkına Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansın üst düzeyde organize edilmesi için verdiği desteklerden dolayı şükranlarını ilettiği de ifade edilmiştir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Okap bilersiňiz  Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

12-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar