Aşkabat Asya oyunlarına hazırlanıyor

Eylül 2017’de Asya Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta şehircilik bazında sürekli değişim ve gelişim var. Şehrin birçok bölgesinde gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalar ile Aşkabat’ın çehresi değişti. Şehrin her yönüyle güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Aşkabat’ın ulaşımında büyük görevler üstlenecek yollar yeniden yapılıyor, yapılan çevre düzenlemeleriyle güzel bir görünüm kazandırılıyor. Dün şehirde yapılan yol çalışmaları sonucunda Aşkabat’ta yeni bir yol köprüsü hizmete açıldı. Uluslararası standartlarda yapılan otomobil köprüsü Aşkabat’ın yollarının aşamalı olarak yenilenmesi yönündeki kalkınma programı kapsamında gerçekleştirildi. Köprü 380 metre uzunluğundaki tüneli ve üst katıyla birlikte şehrin trafiğinin rahatlamasına önemli katkı sağlayacak. Köprüye 8 giriş ve çıkışı bulunmaktadır.  

Projede teknik çözümlere azami derecede dikkat edilmiştir. Ülkenin iklim ve jeolojik koşulları göz önünde bulundurularak, projenin 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olduğu belirtildi.

Okap bilersiňiz  Türkmenistan daşary ýurt karz serişdelerini gaýtardy

Ayrıca, köprü ile birlikte şehrin diğer yolların kavşağında inşa edilen heykellerinde açılışı gerçekleştirildi. Andalip ve Oguzhan caddelerinin kavşağında Dowamat heykeli inşa edildi. Heykelde Türkmenlerin kurucusu Oğuzhan’ın ve altı oğlunun sembole eden desenler kullanılmıştır.

Andalip ile Göroğlu caddelerinin kavşağındaki Alaw (Alev) heykeli ise bolluğu, esenliği ve huzuru sembolize ediyor.

Bunun yanı sıra Aşkabat’ın çeşitli bölgesinde 240 araç kapasiteli 3 adet otopark da inşa edilerek, hizmete sunuldu. Türkmen firmalar tarafından inşa edilen otoparklar şehirdeki artan sayıdaki otomobillerin güvenli bir ortamda korunması için önemli bir imkân oluşturdu.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.
Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda
Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar