DÜNÝÄ

Aşgabatda we Maryda Eýranyň prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry geçiriler

2024-nji ýylyň 5-nji iýulynda anna güni, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry iki şäherde Maryda we Aşgabatda geçiriler. Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň habar bermegine görä, Türkmenistanda ýaşaýan eýranlylar, Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasynda ýa – da Mary şäherindäki baş konsullygynda bu saýlawa gatnaşyp, öz seslerini berip bilerler.

Bu iki saýlaw uçastogynda ses berilşik Türkmenistanyň wagtynda irden sagat 08:00 başlap, sagat 18:00 çenli dowam eder. Lotfabad we Aşgabat terminallarynda eýranly sürüjileriň seslerini ýygnamak üçin hem mobil gutusy hereket eder.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezident saýlawlarynyň 1-nji tapgyry geçen hepde geçdi we jenap Masud Pezeşkian we Said Jalili saýlawyň ikinji tapgyryna geçdiler.

Ýene-de okaň

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy