TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin sanly hyzmatlar portaly döredildi

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin sanly hyzmatlar portalynyň işi ýola goýuldy. Portal «e.ashgabat.gov.tm» salgyda ýerleşmek bilen, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary üçin jemagat hyzmatlaryny amala aşyrmaga, ýagny, suw, zir-zibil, jaý jemagat hyzmatlarynyň töleglerini onlaýn görnüşde tölemäge, şeýle hem zerur bolan güwänamalary onlaýn ýagdaýda sargyt etmäge mümkinçilik döredildi.

Portalyň sanly hyzmatlary «Suw tölegi», «Güwänamalar», «Zir-zibil tölegi», «Jaý jemagat hyzmatlary» atly bölümleriň üsti bilen amala aşyrylýar. Portalyň üsti bilen tölegler amala aşyrylanda soralýan hasap belgisini almak üçin raýatlar Aşgabatagyzsuw edarasyna ýüz tutmalydyr.

Ýene-de okaň

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

“Apple” şereketiniň önümlerindäki i harpynyň manysy

Teswirle