TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Aşgabat şäherinde gurluşygy alnyp barylýan binalar

Şu gün ýagny, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni bellenilýär. Şu gün şeýle hem  «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisi öz işine başlaýar. Türkmenistanyň Prezidenti «Ak şäherim Aşgabat» atly XIX köpugurly halkara sergisine gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi we şol gutlag hatyny saýtymyza ýerleşdirdik.  Türkmenistanyň Prezidentiniň gutlag hatynda häzirki wagtda gözel paýtagtymyzda ençeme binalaryň gurluşygynyň güýçli depginler bilen alnyp barylýandygy bellenilýär.

Gutlagda aýdylyp geçilýän gurluşygy alnyp barylýan binalaryň sanawy :

 • Türkmenistanyň Maslahatlar merkezi,
 • Hökümet münberi
 • Kaşaň  myhmanhana
 • «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň binasy
 • «Senagat» paýdarlar-täjirçilik bankynyň binasy
 • Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi,
 • Welosiped binasy
 • Bekrewe köçesiniň ugrunda gurulýan Halkara ýanyk şikesleri bejeriş merkezi,
 • Halkara howa menziliniň golaýynda bina edilýän «Garagum» myhmanhanasy we seýilgäh,
 • Paýtagtymyzy ösdürmegiň 16-njy tapgyry,
 • «Nusaý» myhmanhanasynyň täze tapgyrynyň binalary

Ýene-de okaň

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

“KamAZ”-yň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

Teswirle