Aşgabat :Şäher içi Awtobus ugurlary

Ozal habar berişimiz ýaly şu ýylyň 4-nji aprelinden 11-nji apreli aralygynda sagat 08.00-dan 18.00-a çenli paýtagtymyzyň köçelerinde şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi ulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendiriler. Şol sebäpli www.atavatan-turkmenistan.com saýtymyzyň Paýtagtymyzda ýaşaýan we bolýan okyjylary üçin Aşgabat şäheriniň şäher içi awtobus … Continue reading Aşgabat :Şäher içi Awtobus ugurlary