TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi bäsleşik yglan etdi

Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi ga­ra­ma­gyn­da­ky eda­ra-kär­ha­na­la­ryň aw­tou­lag­la­ry­na we teh­ni­ka­la­ry­na ze­rur bo­lan te­ker­le­ri sa­tyn al­mak üçin üp­jün edi­ji­le­ri saý­lap-se­çip al­mak bo­ýun­ça öň yg­lan edi­len BÄS­LE­ŞI­GIŇ möh­le­ti­niň şu ýy­lyň 23-nji ­ýanwa­ry­na çen­li uzald­ylýandygyny habar berýär

BÄS­LE­ŞI­GIŇ möh­le­ti­niň şu ýy­lyň 23-nji ­ýanwa­ry­na çen­li uzald­ylýandygyny habar berýär.
Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan şa­ýo­lu­nyň 17-nji ja­ýy.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­si: 92-00-90.

Ýene-de okaň

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň döwrebap şäherçeleri üçin gurluşyk işleri

Ata Watan Eserleri

Jemgyýetçilik kabul edişligi

Teswirle