TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Aşgabat şäher häkimligi bäsleşikleri yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Parahat — 7/3 ýaşaýyş toplumynda 9 gatly, 54 öýli 1 sany we 9 gatly, 108 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi.

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 4-nji maýyna çenli kabul edilýär. Bäsleşik 11-nji maýda geçirilýär.

Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 92-56-24.

* * *

Aşgabat şäher häkimligi «Altyn kölüň» kenarynda umumy meýdany 627 gektar bolan ýer bölegini abadanlaşdyrmak üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 6-njy maýyna çenli kabul edilýär. Bäsleşik 13-nji maýda geçirilýär.

Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 92-56-24.

* * *

Aşgabat şäher häkimligi Büzmeýin etrabynyň «Abadan» ýaşaýyş toplumynda 4 gatly, 32 öýli 1 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 8-nji maýyna çenli kabul edilýär. Bäsleşik 15-nji maýda geçirilýär.

Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 92-56-24.

 

Hytaýyň taryhynda iň gymmat super awtoulag

 

 

Ýene-de okaň

«EKSPO-2025»:Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek

Halkara bäsleşik: tor ulgamyny gurnamak

Petronas kompaniýasy işe çagyrýar

Teswirle