Aşgabady wasp etmek bäsleşiginiň ýeňijisi – Atageldi Garýagdyýew

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda Aşgabady wasp etmek boýunça geçirilen bäsleşikde «Aşgabat» atly aýdymy bilen Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew ýeňiji boldy. Bu barada Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýewiň “Türkmenistan” gazetinde bäsleşikde ýeňiji bolandygy üçin beýän eden ýürek arzuwlary baradaky makalasynda bellenilýär. Hormatly Prezidentimiz şu … Continue reading Aşgabady wasp etmek bäsleşiginiň ýeňijisi – Atageldi Garýagdyýew