DÜNÝÄ

Arzan internet üçin 60 emele hemra iberildi

ABŞ-nyň dünýä belli “SpaceX” kompaniýasy internetiň arzan bolmagy üçin kosmos giňişligine emele hemra ibermek maksatnamasyny amala aşyrýar. Kompaniýa bu gezek hem internetiň arzan hem-de elýeterli bolmagy üçin Ýeriň orbitasyna ýene-de 60 sany emeli hemra iberdi.

“Starlink” taslamasynyň çäklerinde mundan ozal 7 sany roketa iberilipdi. Emeli hemralar ABŞ-nyň Florida ştatyndan älem giňişligine uçuryldy. Şeýlelikde kompaniýa Ýeriň orbitasyna takmynan 480 emeli hemra ýerleşdirdi.

“SpaceX” kompaniýasy optiki-süýümli we baz stansiýasy bolmazdan emeli hemra arkaly internet mümkinçiligini döretmegi meýilleşdirýär. Bu maksat bilen taýýarlanan “Starlink” taslamasy bilen orbita 12 müň hemra ýerleşdiriler. Şeýlelikde kompaniýa dünýäniň iň uzak sebitlerinde azyndan 1 Gbit/sek tizlikde wirtual internet mümkinçiligi döretmegi meýilleşdirýär.

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar