SPORT

“Arkadag” topary birinji orna geçdi

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 4-nji tapgyrynyň jemleýji duşuşyklarynyň netijesinde “Arkadag” topary ýaryş tertibinde birinji basgançaga geçmegi başardy.

Bu tapgyrda “Ahal” topary bilen duşuşan “Arkadag” 4:1 hasabynda ýeňiş gazandy. Tapgyryň beýleki duşuşygynda paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary öz meýdanynda “Nebitçini” ýeňlişe sezewar etdi – 2:1.

Şeýlelikde geçirilen duşuşyklardan soň 9 utuk toplan “Arkadag” topary ýaryş tertibinde birinji basgançagy eýeleýär. “Ahal” toparynyň hem geçiren duşuşyklarynda 9 utuk toplandygyny bellemek gerek. Ýaryş tertibiniň üçünji basgançagynda 7 utuk toplan “Aşgabat” toparlary ornaşdy.

Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklary 2-nji hem-de 3-nji aprelde geçiriler: “Aşgabat” – “Arkadag”, “Köpetdag” – “Şagadam”, “Energetik” – “Merw”, “Ahal” – “Altyn Asyr”.

 

4-nji tapgyryň duşuşyklary:

“Arkadag” – “Ahal” – 4:1

Gollar: 10 Welmyrat Ballakow, 45+2 (11 m.j.u.) Arslanmyrat Amanow, 63 Altymyrat Annadurdyýew, 67 Begenç Akmämmedow (“Arkadag”) – 38 Alibek Abdyrahmanow (“Ahal”)

Duýduryşlar: 7 Ybraýym Mämmedow, 36 Mirza Beknazarow (“Arkadag”)

Geçirilen ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Arkadag ş.)

Duşuşygyň emini: Ç.Gurbanow (Aşgabat ş.) 

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), Ý.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Gulmuhamedi (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)

 

 “Altyn Asyr” – “Nebitçi” – 2:1

Gollar: 17 Selim Nurmyradow, 50 Wahyt Orazsähedow (“Altyn Asyr”) – 53 Myratdurdy Baýramow (“Nebitçi”)

Duýduryşlar: 37 Ruslan Täjiýew (“Altyn Asyr”) – 62 Wezirgeldi Ylýasow, 90+2 Serdar Gulyýew (“Nebitçi”)

Geçirilen ýeri: “Sport desga” (Ahal wel. Gökdepe etr. Babarap geňeşligi)

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: P.Pälwanow (Daşoguz ş.), H.Abdiýazow (Daşoguz ş.)

Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Ýolöten ş.)

Gözegçi emin: H.Rejepow (Aşgabat ş.)

 

Çempionatyň tablisasy: 

T/b Toparlar O Ý D U T U
1.   “Arkadag” FK 3 3 0 0 12-1 9
2.  “Ahal” FK 4 3 0 1 8-4 9
3.  “Aşgabat” FK 4 2 1 1 4-1 7
4.  “Şagadam” FK 4 2 0 2 4-4 6
5.  “Merw” FK 4 2 0 2 3-3 6
6.  “Altyn Asyr” FK 3 1 0 2 3-6 3
7. “Nebitçi” FK 4 1 0 3 3-9 3
8.  “Köpetdag” FK 3 0 2 1 2-3 2
9.  “Energetik” FK 3 0 1 2 1-9 1

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Dünýä çempiony 58 ýaşynda futbola dolandy

Çempionlar ligasy: sişenbede ispan, çarşenbede iňlis toparlary şowsuzlyga uçrady

«Galkan» – «Ice Box Iran Mall»: 13:1

Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakyldy

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri