TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Arkadag» teleýaýlymyna täze ýolbaşçy bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna görä, “Arkadag” teleýaýlymyna täze ýolbaşçy bellendi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilişi ýaly, Pälwan Kakabaýew Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Arkadag” teleýaýlymynyň başlygy wezipesine bellendi.

Mälim bolşy ýaly, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Arkadag” teleýaýlymy döredilip, 2023-nji ýylyň sentýabryndan başlap, gije-gündiziň dowamynda 15 sagatlap gepleşikleri ýaýlyma berip başlamak bellenildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle