TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Arkadag şäherinde FIFA-nyň okuw usulyýet merkezi dörediler

Halkara Futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino Türkmenistana amala aşyran saparynyň çäklerinde Arkadag şäherine baryp gördi. Ol Türkmenistanyň ilkinji “akylly” şäheri bilen tanşyp, «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlaryny synlady.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, FIFA-nyň Prezidenti Arkadag şäheri bilen tanyşlyk geçendigi üçin örän şatdygyny belläp, bu şäherde FIFA-nyň okuw usulyýet merkeziniň döredilmegi uly ösüşi üpjün etjekdigini belledi.

Bu taslamanyň dünýä futbolynyň taryhynda ähmiýetli waka boljakdygyny belläp, Janni Infantino onuň Türkmenistandaky futboldaky üstünliklerine ýardam etjekdigini mälim etdi.

 

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle