SIZDEN GELENLER

“Arkadag paýhasy”

Jemgyýet asuda, raýatlar bagtly,
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.
Ilerledik hasda öñe aýgytly
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.

Ýaşaýyş eşretli, durmuş bolelin,
Goynunda erkana ýaýnap güleliñ,
Watana wepaly perzent bolalyñ
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.

Bilimden yükümiz, paýymyz ýetik,
Bu döwürden bihal giden ýok ötüp,
Başa täç edýäris Tugumyz öpüp
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.

Gözellikde bäsdir behişde kybap,
Paýtagtyñ şöhraty barýandyr uzap,
Şanly senelere toý-baýram gurap
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.

Watany beýgelder Watanyñ Ogly,
Mertebe, gaýraty özünde dogmy,
Şükür her bir tutan işimiz oñly
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.

Kämil tehnologiýa sanly ulgamyñ,
Elektron internetli torlaryñ,
Ýola goýduk elýeterli bolmagyn
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.

Oturan ýermizde, online söwda,
Sargyt etseñ bolar gapyñda peýda,
Şu işleñ barysy il üçin peýda
Eziz Arkadagyñ paýhasy bilen.

Leýli Täjibaýewa,

Daşoguz welaýaty.

“Zenit” – Russiýanyň çempiony

 

 

Ýene-de okaň

Psihologiýa we kämil bilim

Ata Watan Eserleri

Himiýa senagatynyň milli ykdysaydýetdäki orny uludyr

Ankara uniwersitetinde Magtymgulyny öwreniş sapagy

Bilimli nesil – Watanyň daýanjy

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynda dilleriň goşandy

Ýapon diliniň ähmiýeti