TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Arkadag” gazetine baş redaktor bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, täze döredilen “Arkadag” gazetine baş redaktor bellendi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişina görä, Guwanç Mamiýew “Arkadag” gazetine baş redaktory wezipesine bellendi,

Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanynyň gol çeken resminamasyna laýyklykda, “Arkadag” gazetiniň redaksiýasy ýuridik şahs hökmünde döredildi hem-de gazetiň redaksiýasynyň Tertipnamasy tassyklanyldy.

“Arkadag” gazetini 2023-nji ýylyň iýul aýyndan türkmen dilinde neşir edip başlamak hem-de hepdede bir gezek çap etmek bellenildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle