Ärdoganyň Türkmenistana sapary göz öňünde tutulýar

Şu günler dünýäniň iri döwletleriniň ýolbaşçylaryndan hormatly Prezidentimiziň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlarynyň gelmegi dowam edýär. Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin, Hytaýyň Başlygy Si Szinpin we beýleki köp sanly ýolbaşçylar bilen bir hatarda Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan hem milli Liderimize gutlag hatyny iberdi. Türkiýäniň Prezidenti öz gutlag hatynda … Continue reading Ärdoganyň Türkmenistana sapary göz öňünde tutulýar