SPORT

Arda Gülerli “Real Madrid” Ispaniýanyň çempiony boldy

Ýewropanyň öňdebaryjy futbol çempionatlarynda çempionlar belli bolup barýar. Germaniýada “Baýer”, Italiýada “Inter”, Fransiýada “PSŽ” wagtyndan öň çempionlygyny yglan edildi. Indi bolsa, Ispaniýanyň şa kluby “Real Madrid” çempionatynyň tamamlanmagyna 4 hepde galandygyna garamazdan, çempionlygyny yglan etdi.

Çempionatyň 34-nji tapgyrynda “Real Madrid” topary öz meýdançasynda “Kadis” toparyny 3:0 hasabynda utdy. Çempionatyň sanawynda 2-nji orunda barýan “Barselona” topary bolsa, myhmançylykda “Žirona” toparyndan 4:2 hasabynda utuldy.

Şeýlelikde, Karlo Ançelottiniň şägirtleri “Real Madrid” topary çempionatyň tamamlanmagyna 4 hepde galanda 87 utuk bilen çempion boldy.

“Real” topary soňky gezek 2021-2022-nji möwsümde çempion bolupdy. Geçen möwsümde “Barselona” öz çempionlygyny yglan edipdi.

Şeýlelikde, “Real Madrid” topary 36-njy gezek Ispaniýanyň çempiony boldy. Soňky 5 möwsümde 3 gezek çempion bolan “Real Madrid” çempionlykda Ispaniýada rekord derejäniň eýesidir. “Barselona” topary 27 gezke çempion bolan bolsa, “Atletika Madrid” topary 11 gezek çempion boldy.

Toparyň baş tälimçisi Karlo Ançelotti “Real Madrid” topary bilen 12-nji, umumylykda bolsa, 27-nji kubogyny eýeledi.

Şa klubynyň düzüminde oýnaýan Arda Güler ilkinji gezek Ispaniýanyň çempiony bolmagy başardy.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar