Arassaçylyk we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça düşündiriş işleri güýçlendiriler

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde arassaçylyk bilen bagly meseleler, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça görülýän çäreler boýunça düşündiriş işleri has giňeldiler. Bu barada döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň anna gününde geçirilen mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem milletiň Lideri şeýle düşündiriş işlerini ilatyň arasynda alyp barmagy hem … Continue reading Arassaçylyk we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça düşündiriş işleri güýçlendiriler