TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Arap dünýäsiniň ilkinji atom elektrik bekedi

Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi Muhammed ben Raşid Al-Maktum arap dünýäsinde ilkinji atom elektrik bekediniň işe girizilendigini habar berdi. Abu-Dabidäki “Baraka” elektrik bekediniň 1-nji blogyny ýangyç bilen doldurylyp, toplumlaýyn synagdan geçirilendigi mälim edildi.

«BAE-niň arap dünýäsinde ilkinji parahatçylykly atom reaktoryny, Abu-Dabidäki «Baraka» atom elektrik bekedini işe girizmekde üstünlik gazanandygyny mälim edýäris» – diýip, Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministri Al-Maktum özüniň «Twitter» jemgyýetçilik torundaky hasabyndan mälim etdi.

Onuň bellemegine görä, BAE 4 sany atom elektrik bekedini işe girizip, onuň bilen döwletiň elektrik energiýasyna bolan zerurlygynyň dörtden bir bölegini howpsuz, ygtybarly we daşky gurşawy hapalanmaýan görnüşde üpjün etmegi meýilleşdirýär.

“Baraka” elektrik bekedi 4 energoblokdan ybarat bolup, onuň umumy kuwwaty 5,6 megawatta deňdir. Bu taslama Koreýanyň elektrik energiýasy korporasiýasy (KEPCO) tarapyndan durmuşa geçirildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

BMG-den Türkmenistana ulag forumy üçin minnetdarlyk

Teswirle