TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aralyk uzaldylar

Waksina koronowirus pandmeiýasyna garşy ýeke-täk çykalga hem bolsa dürli döwletlerde onuň ulanylyşy barada dürli pikirler gabat gelýär.Ynha, Irlandiýanyň hökümeti «Pfizer BioNTech» waksinasy barada seýrek gabat gelýän çözgüdi kabul etmäge taýýarlanýar.

Başga bir waksinany ― «Johnson & Johnson Janssen»-i hasaba almak üçin maslahat geçirmegi meýilleşdirýän Irlandiýanyň hökümeti «Pfizer BioNTech» waksinasynyň iki dozasynyň aralygyny 6 hepdä çenli çykarmagy meýilleşdirýär.

«Johnson & Johnson Janssen» waksinasyny hem hasaba almaga juda ýakyn hökümet iki sanjymyň arasyna 6 hepde çemesi wagt aralygyny salmagyň adamlaryň saglygy üçin has peýdaly boljakdygy baradaky pikiri öňe sürýär. Galyberse-de, 6 hepdelik wagt aralygynda waksinanyň birinji dozasyny has köp adama urmaga mümkinçilik berer.

 

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» forumy geçiriler

 

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle