DÜNÝÄ

Aral İçin BM Özel Programı Önemli

Türkmen Lider zirvede yaptığı konuşmasında Aral’ı kurtarma çalışmalarının iç ve bölgesel sorun olmaktan çıktığını ve bunun Birleşmiş Milletler himayesinde bu konunun görüşülmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.  

Haziran 2012'de Türkmenistan, Aral Denizi havzasındaki durumu stabilize etmek ve iyileştirmek için somut planlar içerecek olan BM Aral Denizi için BM Özel Programın hazırlanması için öneride bulunduğunu kaydeden Devlet Başkanı, İSAF ile BM arasındaki işbirliğinin hızlandırılmasının önemli olduğunu söyledi. Aral Denizi için BM Özel Programı’nın gelecekte iç su sorunları konusunda çok taraflı BM belgelerinin geliştirilmesi için bir platform haline gelebileceğini söyledi.

Türkmen Lider, 12 Nisan 2018 tarihinde BM Genel Kurulu tarafından BM ile İSAF arasındaki İşbirliği konulu Kararın kabul edildiğini kaydederek, bu kararın BM ile İSAF arasındaki işbirliğinin daha kapsamlı bir şekilde sürdürülmesine imkan sağlayacağını, çeşitli uluslararası finans kuruluşları ile İSAF arasında işbirliğinin kurulmasına zemin olacağını belirtti.

Aynı zamanda, Devlet Başkanı, Orta Asya'daki en önemli sorunlardan birinin, özellikle iklim değişikliği ve su kaynaklarının azaltılması sorununu dikkate alarak, bütün su kaynakları yönetimi konusunda bölgenin tüm ülkelerinin çıkarlarını göz önünde bulunduran bir yasal mekanizmanın oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti.

Aral Denizi'nin sorunlarının çözümü bağlamında, çölleşmeyle mücadele, arazi ıslahının iyileştirilmesi çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, Türkmenistan’da bu alanda büyük çaplı faaliyetlerin yapıldığını söyleyen Türkmen Lider, Türkmenistan'daki “Yeşil Kuşak” Ulusal Programı kapsamında 90 milyondan fazla ağaç dikildiğini söyledi.

Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu’nun kurulduğu yıldan bu yana Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan dönem başkanlığını yaptı. Bu süreçte uluslararası örgütler ile bu çevre felaketinin olumsuz zararlarının önlenmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

 

Ýene-de okaň

Hytaý bilen Gruziýanyň arasynda wizasyz döwür başlandy

Wengriýada täze prezident saýlandy

Antoniu Guterriş Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine çagyryldy

Aşgabatda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesi boýunça bäştaraplaýyn duşuşyk geçiriler

Türki akademiýasynyň wekiliýeti Türkmenistana geler

Magtymguly Pyragynyň golýazmalarynyň nusgalary “British Library” kitaphanasynda saklanýar