JEMGYÝET

Aral Denizi 17 bin yaşın üzerinde

Araştırma sırasında bir grup Amerikalı ve Rus bilim insanı, Aral Denizi olarak bilinen dünyadaki en çok bahsedilen göllerden birinin yaşını belirledi. Bununla ilgili National Geographic dergisinin Rusya edisyonunda haber yayınlandı.

Orta Asya ve tüm dünya topluluğunun kurtarmak için çaba gösterdiği Aral Denizi’nin 17.6 bin yıl önce ortaya çıktığı belirtildi. Aral Denizi’nin yaşını belirlemek için, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri bilim adamları, eski havzada birkaç kuyu açarak, göl sedimanlarının tüm kalınlığına erişerek, çökeltilerin ve mikrofaunların bileşimleri üzerinde geni bir çalışma yapmıştır.

Dergi tarafından yayınlanan haberde, “Bilim adamları ilk kez güvenilir bir şekilde modern Aral Denizi’nin (rezervuar alanının azalmaya başladığı 1970’lere kadar boyutlarda) yaklaşık 17.6 bin yıl önce ortaya çıktığını belirledi” diye açıklamalar yer aldı.

Araştırmanın ana bölümü, Rusya Amerika Birleşik Devletleri Sobolev Jeoloji ve Mineraloji Enstitüsü ile Arizona Üniversitesi (Tucson, Arizona) tarafından yürütülmüştür. yumuşakçalar ve ostracods (kabuklular) kabukları üzerinde bir dizi radyokarbon tarihi temel alınarak yapıldı. Yumuşakça ve ostracod kabuklarında radyokarbon tarihleri alınarak, nihai sonuca varıldığı ifade edildi .

20. yüzyılın ilk yarısında Aral Denizi, dünyanın dördüncü en büyük gölü idi ve yaklaşık 68 bin kilometrelik bir alanı kaplıyordu. 1960 yıllardan sonra su kaynaklarının verimsiz kullanılması ile kurumaya başlamıştır. 1993 yılında gölün havzasında bulunan ülkeler arasında Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu kurulmuştur. Bu ekolojik kriz, dünya topluluğu tarafından 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Birlemiş Milletler düzeyinde de Aral’ın kurtarılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

Türkmenistan, 2017-2019 yılları arasında Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu başkanlığını yürütmektedir. Geçen sene Ağustos ayında Avaza turizm bölgesinde Türkmenistan’ın öncülüğünde 9 yıldan sonra Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu kurucu üye ülke Devlet Başkanları’nın zirvesi gerçekleştirilmişti.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler