TEHNOLOGIÝA

“Apple” kompaniýasynyň öwez tölegi

“Apple” kompaniýasy “Iphone 6”, “6S”, “7” we “SE” görnüşlerini ulanýan müşderileriniň isleg bildirmeginiň çäklerinde olara 25 dollar möçberinde öwez tölegini amala aşyrar. Kompaniýanyň köne telefon görnüşleriniň işleýiş ulgamyny bilgeşleýin peseldýändigi üçin öwez tölegini bermek hakynda kazyýetiň  kararyny kabul etdi. Şeýlelikde ABŞ-nyň bu kompaniýasy 500 million dollar möçberinde öwez tölegini tölär. Bu öwez tölegi diňe ABŞ-nyň raýatlaryna degişlidir.

Kompaniýanyň müşderileriniň täze telefon görnüşlerini satyn almagy üçin köneleriniň işleýiş ulgamyny kämilleşdirmändigi babatda arz-şikaýatlar edilipdi. Ýöne kompaniýa bilgeşleýin müşderilerine täze telefonlary satyn almak babatda şeýle ugry saýlap alandygyny kabul etmedi.

Ýene-de okaň

Hytaý Azerbaýjanda elektrikli awtobus öndürer

“Apple” kompaniýasy Hindistanda 14 milliard dollarlyk önüm öndürdi

“Apple” kompaniýasy 48 ýaşyna gadam basdy 

Hytaýda 5G ulanyjylarynyň sany 851 milliona ýetdi

Hytaýyň “Xiaomi” tehnologiýa kompaniýasynyň elektrikli ulagy satylyp başlandy

Ata Watan Eserleri

Hytaý emeli intellektde ABŞ-dan öňe saýlandy