TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Apple” kompaniýasynyň girdejisi ýokarlandy

ABŞ-nyň öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýalary bolan “Apple”, “Amazon” we “Intel” ýanwar-mart aýlary aralygynda balans hasabatyny çap etdiler. “Apple” birinji çärýekde iň köp girdeji gazandy.

“Apple” kompaniýasynyň beren beýanatyna görä, şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda kompaniýanyň girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9 göterim ýokarlanyp, 97,3 milliard dollara ýetdi. Kompaniýa geçen ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 89,6 milliard dollar girdeji gazandy.

Geçen ýylyň degişli döwründe 23,6 milliard dollar bolan kompaniýanyň arassa girdejisi 6 göterim ýokarlanyp, 25 milliard dollara ýetdi.

Bu döwürde “Apple”-iň smartfonlary we kompýuter satuwy köpelip, planşet satuwy azaldy.

“IPhone”-yň satuwy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ýanwar-mart aýlarynda 6 göterim artyp, 50,6 milliard dollara ýetdi.

Kompaniýanyň beýanatyna görä, “Amazon” kompaniýasynyň şu ýylyň ýanwar-mart aýlaryndaky girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 7 göterim ýokarlanyp, 116,4 milliard dollara ýetdi. Kompaniýanyň geçen ýylyň degişli döwri arassa satuwy 108,5 milliard dollar diýlip hasaba alyndy.

Dünýädäki iň uly mikroçip öndürijilerinden biri bolan “Intel” kompaniýasynyň satuwynyň şu ýylyň birinji çärýeginde azalandygyny habar berdi.

“Intel” -iň beýannamasyna görä, kompaniýanyň ýylyň birinji çärýeginde girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 7 göterim azalyp, 18,4 milliard dollara çenli azaldy. Kompaniýa geçen ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 19,7 milliard dollar girdeji gazandy.

 

 

“Twitter” toruny iň köp ulanýan döwletler

Ýene-de okaň

Gyrgyzystan Türkmenistan bilen elektrik energiýasy boýunça ylalaşyk baglaşar

Türkmenistan manat serişdelerine Russiýadan gurluşyk armaturasyny satyn aldy

Gazagystan türkmen gazyny eksport etmäge gyzyklanma bildirýär

Teswirle