TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

<><>-laryň täzelenmelerini çäklendirer

Ýakynda «Apple» kompaniýasy «iPhone»-lar üçin niýetlenen täzelenmeleriň iň soňky tapgyryny ― IOS 13-i işläp düzdi. Ýöne bu täzelenme 2016-njy ýyldan ozal öndürilen «iPhone»-lar üçin niýetlenilmedikdir. Ýagny, ozalky telefonlarymyza täzelenmäni girizip bilmeris.

Dogry, ýakymly habar däl. Eýsem, täzelenme «iPhone»-laryň haýsy görnüşleri üçin elýeterli bolmaz? Kompaniýa ýakyn çeşmeleriň biri olaryň sanawyny şeýle hatarlaýar:

1. iPhone 6S Plus

2. iPhone 6S

3. iPhone 6 Plus

4. iPhone 6

5. iPhone 5S Plus

6. iPhone 5S

7. iPhone SE.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle