JEMGYÝET

<><>-laryň täzelenmelerini çäklendirer

Ýakynda «Apple» kompaniýasy «iPhone»-lar üçin niýetlenen täzelenmeleriň iň soňky tapgyryny ― IOS 13-i işläp düzdi. Ýöne bu täzelenme 2016-njy ýyldan ozal öndürilen «iPhone»-lar üçin niýetlenilmedikdir. Ýagny, ozalky telefonlarymyza täzelenmäni girizip bilmeris.

Dogry, ýakymly habar däl. Eýsem, täzelenme «iPhone»-laryň haýsy görnüşleri üçin elýeterli bolmaz? Kompaniýa ýakyn çeşmeleriň biri olaryň sanawyny şeýle hatarlaýar:

1. iPhone 6S Plus

2. iPhone 6S

3. iPhone 6 Plus

4. iPhone 6

5. iPhone 5S Plus

6. iPhone 5S

7. iPhone SE.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Hytaý: halkara awtomobil gatnawlary hakynda ylalaşyga gol çekildi

Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň wise-premýeriniň Aşgabada sapary

Hazar deňzindäki “Dostluk” ýatagy maslahatlaşyldy

Ata Watan Eserleri

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy