TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Apple” -iň täze önümleriniň çykjak senesi belli boldy

ABŞ-nyň “Apple” kompaniýasy iOS 14 we beýleki täze programma üpjünçiligini we käbir täze önümlerini halk köpçüligine hödürlejek senesi mälim edildi. “Apple” kompaniýasynyň işläp düzüjileriniň bütindünýä maslahaty ( WWDC 2020) 22-nji iýunda geçiriler.

“Apple” -iň her ýyl WWDC döredijiler maslahatyny koronawirus epidemiýasy sebäpli internetde onlaýn görnüşinde geçiriler.

“NTV” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Apple” kompaniýasynyň täze ykjam mobil işleýiş ulgamy (iOS14) tanyşdyrylar.

Diňe müňlerçe işläp düzüjiler däl, eýsem millionlarça “Apple” kompaniýasynyň muşdaklary hem WWDC maslahatyna garaşýarlar. Düzgün bolşy ýaly, WWDC-de kompaniýanyň iň möhüm we gyzykly täze önümlerini görkezilýär.

Kompaniýanyň nobatdaky iOS 14 programmasy öndürijiligi we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin täzelik bolar.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle