JEMGYÝET

Ýapon passporty ― dünýäde iň güýçli passport

 

«Euronews»-yň berýän habaryna görä, dünýäniň iň güýçli passportlarynyň sanawynda ýapon passporty birinji orny eýeleýär. Ýagny ýaponiýalylar passporty bilen 190 döwlete wizasyz baryp bilýärler. Bu sanawda ikinji orny Singapur bilen Koreýa Respublikasy paýlaşdy.

Her ýyl passportlarynyň näçe ülkä wizasyz barmaga mümkinçilik berýändiigni hasaplaýan «Henley Passport Index»-iň 2019-ny ýyl boýunça maglumatlaryna görä, Ýaponiýanyň passporty ýylyň iň güýçli passporty diýlip saýlanyldy. Germaniýa bilen Fransiýa bu sanawda üçünji orny eýelemek bilen, Ýewropada iň güýçli passporta eýe döwletler boldy. 2018-nji ýylda bolsa bu iki döwlet bilelikde ikinji orny paýlaşýardylar.

Maglumatlara görä, ABŞ, Beýik Britaniýa, Türkiýe ýaly käbir döwletler bu sanawda geçen ýylkydan biraz aşak düşdüler. 2015-nji ýylda Ýer ýüzüniň iň güýçli passportlary hasaplanan ABŞ-yň we Angliýanyň passportlary häzir 6-njy orna çenli geldi. Bu döwletleriň raýatlary edil häzir 185 döwlete wizasyz girip bilýärler.

Sanawda netijesini ozalkydan has ýokarlandyran döwletleriň hatarynda Hytaýy, Kolumbiýany we BAE-ni görkezip bolar.

Sanawyň ilkinji 5 orny şeýle:

  1. Ýaponiýa ― 190 döwlete wizasyz girmäge mümkinçlik berýär;
  2. Singapur, Koreýa Respublikasy ― 189;
  3. Fransiýa, Germaniýa ― 188;
  4. Daniýa, Finlandiýa, Şwesiýa, Italiýa ― 187
  5. Lýuksemburg, Ispaniýa ― 186.

Ýene-de okaň

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri