TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Ýapon filmleriniň 3-nji festiwaly gyzyklyja boljaga meňzeýär

2019-njy ýylyň noýobr aýynyň 22 – 24-i aralygynda Aşgabat şäherindäki “Berkarar” söwda we dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda, şeýle-de Mary şäherinde noýabr aýynyň 30-y dekabr aýynyň 1-i aralygynda “Belent” söwda we dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýapon gaznasy we Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilelikde Ýapon filmleriniň 3-nji festiwaly geçirýär. Bu festiwalda ýapon filmlerniň görkezilşi bolyp, ähli filmler ýapon dilinde rus dilindäki subtitrler bilen görkeziler we esasy ýatda saklamaly zat hem giriş tölegsiz ýagdaýynda. Aşgabat şäherinde açylyş dabarasy 22-nji noýabrda sagat 18:30-da, Mary welaýatynda bolsa 30-njy noýabr sagat 14:30-da.

Görkeziljek kinolaryň sanawy:

“Otagy tämizleýiş” (drama 109 min, 2018 ý) Aşgabat şäherinde 23-nji noýabrda 14:00, 24-nji noýabrda 16:30 we 19:00, Mary şäherinde 30-njy noýabrda 15:00

“Deňizden çykan adam” (drama, 107 min, 2018 ý) Aşgabat şäherinde 23-nji noýabrda 16:30, 24-nji noýabrda 14:00 we 16:30 , Mary şäherinde 1-nji dekabrda 10:45

“Fujiko Hemmingiň wagty” (dokumental film 115 min, 2018 ý) Aşgabat şäherinde 22-nji noýabrda 19:00, 23-nji noýabrda 19:00, 24-nji noýabrda 14:00, Mary şäherinde 30-njy noýabrda 20:00

Ykbal: kamakura barada hekaýa (fentezi, 130 min, 2017 ý) Aşgabat şäherinde 23-nji noýabrda 16:30, 23-nji noýabrda 19:00, 24-nji noýabrda 19:00, Mary şäherinde 30-njy noýabrda 17:20

Popin-Kýu (multifilm, 95 min 2016 ý) Aşgabat şäherinde 23-nji noýabrda 14:00, 24-nji noýabrda 12:00

Samuraý aşhanasy barada erteki (drama, 121 min, 2013 ý) Aşgabat şäherinde 23-nji noýabrda 14:00, 24-nji noýabrda 19:00

“Kakamyň Günortanlyklary” (drama, 76 min, 2017 ý) Aşgabat şäherinde 22-nji noýabrda 19:00, 23-nji noýabrda 16:30, 24-nji noýabrda 116:30, Mary şäherinde 1-nji dekabrda 09:00

“Her bir gün – ajaýyp” (drama, 100 min, 2018 ý) Aşgabat şäherinde 22-nji noýabrda 19:00, 23-nji noýabrda 19:00, 24-nji noýabrda 14:00, Mary şäherinde 1-nji dekabrda 13:00

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle