TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Anjelina Joliniň gyzlary lukman gözegçiliginde

Dünýä belli aktrisa Anjelina Joliniň iki gyzy hem ýakynda wagtda lukmançylyk operasiýasyny geçirdi. Onuň 15 ýaşly Zaharanyň operasiýa üçin lukmançylyk amallaryny ýerine ýetirýän pursatlary, 13 ýaşly Şiloh atly gyzy gyssagly böwrek operasiýasyny geçirdi. Häzirki wagtda 44 ýaşly aktrisanyň iki gyzy hem lukmanyň gözegçiliginde. Ol «Time» žurnalyna şeýle ýazýar:

— Biz soňky iki aýyň içinde uly bir hassalyk geçirdik. Emma indiden beýläk ähli zat adatdakylar ýaly ýerbe-ýer bolup, sungat älemine hem täzeden hyjuw bilen dolanmak miýesser edenine diýseň begenýärin — diýip Anjelina Joli buýsanjyny muşdaklary bilen paýlaşýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle